Forsiden

Den kulturelle fjorden, verdiskapingsprosjekt. Tokt med jekta Mathilde til utvalgte steder langs Hardangerfjorden. Foto: Åse Bitustøl

Verdiskaping.info

På grunn av vanskeligheter med å redigere denne nettsiden vil det inntil videre bare bli lagt ut nyheter om pågående og nye verdiskapingsprosjekter og generell informasjon om verdiskapingsarbeid på Riksantikvarens nettside. Gå derfor til RA.no/tema/verdiskaping for å holde deg oppdatert om hva som skjer!

Verdiskapingsprosjekter i 2013

Innen fristen som var 1.februar, mottok vi 28 søknader. Det er stor variasjon blant søknadene, men vi registrerer at mange ønsker å etablere bygningsvernsentre, og at mange av prosjektene retter seg mot reiselivet.

...Les mer

Verdiskapingsprosjekter i 2012

Riksantikvaren har fordelt i underkant av 4 millioner kroner til verdiskapingsprosjekter i 2012. Hovedtyngden av midlene ble fordelt til prosjekter som var prioritert av fylkeskommunene, og med forutsetning om at de bevilget tilsvarende beløp. Men også to frivillige organisasjoner fikk støtte. Les mer på Riksantikvarens nettsider.

...Les mer

Kulturminner som ressurs

Kulturminner er viktige for å utvikle gode, livskraftige lokalsamfunn og et variert næringsliv. Selv etter at Verdiskapingsprogrammet ble formelt avsluttet i 2010 skjer det mye i de tidligere prosjektområdene. Nyheter fra prosjektområdene kan du finne under nyheter.

Det finnes dessuten mange andre eksempler på hvordan kulturminner kan brukes og dermed få nytt eller forlenget liv. Vi vil legge ut gode eksempler etterhvert. ...Les mer

Verdiskapingsprogrammet (2006-2010)

Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet har vist hvordan kulturminnene i større grad enn i dag kan brukes lokalt og bidra til både økonomisk, sosial og miljømessig verdiskaping.
...Les mer

Pilotprosjekter

Det ble valgt ut 11 pilotprosjekter innenfor Riksantikvarens verdiskapingsprogram. ...Les mer

Plussprosjekter

I tillegg fikk tre Plussprosjekter økonomisk engangsstøtte. ...Les mer